Nr.
crt.

PL înregistrat la

Camera Deputaților / Senat

TitluStadiu
 
1. 1/01.02.2016   Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România - INSPUR procedură legislativă încetată
2. 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative respinsă
definitiv
3. 26/17.02.2016 L626/16.11.2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activităţi la Secretarul
general
4. 35/09.02.2015 L443/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare respinsă
definitiv
5. 44/09.02.2015 L324/19.05.2014 Propunere legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor respinsă
definitiv
6. 46/29.02.2016 L686/21.12.2015 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu la Senat
7. 75/14.03.2016 L654/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 142/2016
8. 76/24.02.2014 L685/02.12.2013 Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România Lege 78/2014
9. 99/29.03.2016   Propunere legislativă privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate procedură legislativă încetată
10. 108/29.03.2016 L32/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România la promulgare
11. 114/29.03.2016 L675/14.12.2015 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public respinsă
definitiv
12. 128/24.03.2014 L687/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic respinsă
definitiv
13. 136/13.05.2013 L478/09.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii respinsă
definitiv
14. 137/25.03.2014 L688/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învaţamânt respinsă
definitiv
15. 146/11.04.2016 L78/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale la comisii
16. 147/11.04.2016 L674/14.12.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice la comisii
17. 164/02.03.2015 L663/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
18. 170/04.03.2015 L409/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale pe ordinea de zi
19. 171/13.04.2016 L85/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 la comisii
20. 174/04.03.2015 L421/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respins
definitiv
21. 175/04.03.2015 L422/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă pe ordinea de zi
22. 188/14.04.2014 L79/04.02.2014 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
23. 200/09.03.2015 L76/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Lege 91/2015
24. 212/22.04.2014 L65/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
25. 219/22.04.2014 L78/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici respinsă
definitiv
26. 230/28.04.2014 L38/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare respinsă
definitiv
27. 232/11.03.2015 L662/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
28.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României la comisii
29. 243/03.05.2016 L77/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările şi completările ulterior pe ordinea de zi
30. 248/05.05.2014 L80/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Lege 154/2014
31. 272/02.06.2014 L145/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 respinsă
definitiv
32.   L275/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
33. 280/03.06.2014 L203/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
34. 305/23.09.2013 L556/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale Lege 1/2014
35. 326/16.06.2014 L268/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României respinsă
definitiv
36. 334/23.06.2014 L274/28.04.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populaţie retrimis
la comisii
37.   L336/07.06.2016 Propunere legislativă privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România la comisii
38. 341/19.09.2016 L243/25.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
39.   L341/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
40.   L342/07.06.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a tuberculozei la comisii
41. 345/23.06.2014 L269/28.04.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
42. 350/20.09.2016 L371/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
43. 351/20.09.2016 L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România - INSPUR la comisii
44.   L354/13.06.2016 Propunere legislativă privind abrogarea art.23 alin.(a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările şi completările ulterioare la comisii
45. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov la comisii
46.   L355/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
47. 376/02.09.2014 L339/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre respinsă
definitiv
48. 379/02.09.2014 L369/02.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale respinsă
definitiv
49.   L383/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului la comisii
50. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
51. 400/06.05.2015 L97/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată la comisii
52. 405/28.10.2013 L197/27.05.2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Lege 229/2015
53.   L416/27.06.2016 Propunere legislativă privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate la comisii
54. 436/17.09.2014 L567/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
55. 457/15.06.2015 L223/11.05.2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice la comisii
56. 460/11.11.2013 L399/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
57. 484/11.11.2013 L347/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală respinsă
definitiv
58. 487/08.10.2014 L204/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei la comisii
59.   L489/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
60.   L500/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
61. 521/27.11.2013 L352/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
62. 525/27.11.2013 L443/03.09.2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
63. 527/27.11.2013 L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii retrimis
la comisii
64. 528/27.11.2013 L384/03.09.2013 Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice Lege 124/2014
65. 538/02.12.2013 L136/17.02.2014 Propunere legislativă privind practica elevilor şi studenţilor respinsă
definitiv
66. 542/01.09.2015 L618/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
67. 543/08.12.2014 L337/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 respinsă
definitiv
68. 564/08.12.2014 L347/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 la comisii
69. 579/15.12.2014 L370/02.06.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
70. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
71. 612/23.09.2015 L285/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război Lege 334/2015
72. 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsă
definitiv
73. 622/28.09.2015 L322/15.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Lege 278/2015
74. 631/16.12.2013 L366/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsă
definitiv
75. 648/12.10.2015 L248/18.05.2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă la comisii
76. 656/13.10.2015 L456/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Lege 294/2015
77. 658/23.12.2013 L182/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 103/2014
78. 686/23.12.2013 L579/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat respinsă
definitiv
79. 702/19.10.2015 L319/15.06.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii şi de divertisment pe ordinea de zi
80. 708/19.10.2015 L316/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la comisii
81. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar pe ordinea de zi
82. 732/26.10.2015 L323/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război la comisii
83. 734/26.10.2015 L413/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată pe ordinea de zi
84. 758/28.10.2015 L485/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pe ordinea de zi
85. 762/02.11.2015 L492/02.09.2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
86. 767/02.11.2015 L490/02.09.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România Lege 48/2016
87. 780/04.11.2015 L489/02.09.2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în reexaminare
la Senat
88. 801/09.11.2015 L433/02.09.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) la comisii
89. 804/09.11.2015 L461/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele la comisii
90. 815/16.11.2015 L432/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f şi art.15, alin.(2) şi alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Lege 46/2016
91. 820/23.11.2015 L161/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 Lege 140/2016
92. 881/14.12.2015 L652/02.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în reexaminare
la Senat
93. 892/21.12.2015 L594/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii la promulgare
94. 893/21.12.2015 L595/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română pe ordinea de zi
95. BP74/24.02.2016 L290/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
96. BP113/09.03.2016 L309/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 105/1999 la Senat
97. BP255/13.04.2016 L412/27.06.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet la Senat
98. BP482/25.08.2016 BP436/02.09.2016 Propunere legislativă privind forma electronică a înscrisurilor şcolare şi utilizarea programelor şi sistemelor informatice în învăţământul preuniversitar la Senat