Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş - 70 de ani de activitate şi mult plus de valoare

În tumultul zilelor noastre, o temă deosebită pentru comunitatea pe care o reprezint pentru Târgu Mureş dar şi pentru sistemul educaţional o reprezintă împlinirea, anul acesta, a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie, eveniment care va fi sărbătorit în cadrul unui proiect numit "UMF70". Proiectul se va derula pe parcursul întregului an prin manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conferinţe, congrese medicale, organizarea de studii şi multe alte activităţi. Este un lucru minunat pentru că 7 decenii de muncă neîntreruptă înseamnă dăruire, zeci de personalităţi care şi-au pus priceperea în slujba universităţii şi în formarea de cadre medicale cu un înalt simţ al răspunderii.

Programul începe cu două activităţi al căror scop este tot dăinuirea peste ani a progreselor: plantarea a 70 de stejari în curtea UMF, ca simbol al trăiniciei şi al durabilităţii, dar şi realizarea unei capsule a timpului închisă ermetic, care va conţine obiecte din instrumentarul obişnuit al medicului din anul 2014, urmând a fi deschisă la centenarul UMF, peste 30 de ani.

În ultimii ani crearea unui sistem de liberă comunicare şi o deschidere către circulaţia informaţiilor profesionale pe platforme online, angajarea în teme şi programe de cercetare prin schimburi de experienţă, de perfecţionare, prin promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul medical şi farmaceutic, stabilirea de relaţii de colaborare cu universităţi similare din alte ţări în privinţa cercetării ştiinţifice au dus la perfecţionarea continuă a studenţilor la farmacie şi a tinerilor medici.

Studenţii străini care au urmat cursurile au dus mai departe în ţările natale profesia dobândită în cadrul universităţii. Este şi cazul Iordaniei, o ţară unde aproximativ 2.700 de medici sunt absolvenţi ai universităţilor din România. În acest parteneriat româno-iordanian, de 5 ani de zile se organizează un congres de către medici care vorbesc româneşte şi promovează valorile ţării noastre necontenit.

În spiritul programului "UMF70", următorul congres româno-iordanian se va desfăşura în România, în Târgu Mureş, cu confirmarea participării unui membru al familiei regale din Iordania. Conexă acţiunii noastre este şi aniversarea a 50 de ani de la iniţierea relaţiilor diplomatice dintre România şi Iordania.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş este în elita şcolilor româneşti de medicină şi farmacie cu reale performanţele în cercetarea românească şi internaţională, prin existenţa unor cadre didactice recunoscute la nivel naţional, bucurându-se de o activitate publicistică şi editorială impresionantă.

După cum este bine cunoscut, în cadrul Universităţii, colaborarea între cadrele de naţionalitate maghiară şi cadrele române a urmărit întotdeauna bunul mers al lucrărilor, interesul fiind de natură profesională, încercând mereu ca studenţii, indiferent de naţionalitate, să primească informaţii şi pregătire profesională şi să fie competitivi. Autonomia universitară trebuie respectată, şi, în cadrul autonomiei, relaţiile se pot dezvolta.

În luna martie, UMF Târgu Mureş împreună cu Asociaţia Studenţilor Maghiari va organiza Congresul studenţilor maghiari TDK, punând în continuare umărul la crearea de lucruri minunate.

Dragi colegi,

Vă mulţumesc că aţi fost alături de mine, unii dintre dumneavoastră, la manifestările de la Târgu Mureş şi vă aştept de fiecare dată când aveţi timp să participaţi la evenimentele din cadrul universităţii. Formarea medicală este o formă de învăţământ şi din poziţiile politice pe care le ocupăm va trebui să ţinem totdeauna cont de acest lucru şi să formăm un cadru legislativ prin care să creăm condiţii studenţilor să îşi pună profesionalismul în slujba românilor. Este bine să-i păstrăm pe oamenii care au dobândit prin practica profesională în spitale, în unităţi sanitare, cunoştinţe care pot să folosească şi generaţiilor următoare şi să păstrăm tradiţiile şi valorile medicinei româneşti. Este nevoie în toate domeniile de expertiză, de cunoaştere, de experienţă profesională.

La început de sesiune parlamentară îmi exprim încrederea de a colabora în continuare, indiferent de culoarea politică, la adoptarea şi la iniţierea cât mai multor acte normative care să aducă reale beneficii în toate domeniile.

Sănătatea, educaţia şi cercetarea, priorităţi bugetare

Zilele următoare se preconizează începerea discuţiilor pe cele două legi, Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Elaborarea acestuia nu este uşoară şi nici lipsită de risc. Într-un buget sunt identificate toate sursele de venit şi cheltuieli şi este dezvoltat un plan pentru veniturile care trebuie cheltuite sau economisite.

Ultima rectificare ce a avut loc prin Ordonanţa nr.59/2014 la sănătate a fost una pozitivă, de peste 140 de milioane de lei, bani direcţionaţi către programele naţionale de sănătate, reabilitarea maternităţilor, finanţarea centrelor de permanenţă, măsuri de prevenire a bolii Ebola, precum şi pentru finanţarea drepturilor salariale ale personalului din spitalele aflate în reţeaua autorităţilor publice locale şi a activităţii serviciilor de ambulanţă.

Fiind medic, fiind cadru didactic într-o universitate de medicină şi fiind târgmureşan, într-un oraş medical, consider că trebuie, în continuare, să facem investiţii inteligente pentru sisteme de sănătate durabile. Starea de sănătate influenţează gradul de participare a cetăţenilor la viaţa socială şi la productivitatea lor la locul de muncă. Pe scară mai largă, determină impactul financiar asupra sistemelor naţionale de asistenţă medicală. Investiţiile în sănătate favorizează creşterea economică prin faptul că le permit cetăţenilor să îşi menţină sănătatea şi să rămână activi pentru mai mult timp.

Mă bucură întotdeauna când bani europeni se investesc în cercetare. Cercetarea face şi ea parte din primul pas al prevenţiei şi, la ora actuală, România este implicată în numeroase proiecte care, cu siguranţă, vor reuşi să aducă bani europeni, bani investiţi în infrastructură, în echipamente şi în tehnologii medicale.

Trebuie să avem în vedere constant îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţa la locul de muncă, formarea şi educaţia personalului sanitar, ameliorarea capacităţii instituţionale, a accesului la piaţa locurilor de muncă şi a incluziunii sociale în sectorul sănătăţii şi al îngrijirilor de sănătate pe termen lung.

Sunt sigur că ne vom mobiliza la dezbaterea Legii bugetului, cel mai important act normativ pe care-l adoptăm într-un an legislativ, şi vom reuşi să menţinem liniile trasate de către premier şi de către fiecare ordonator de credite.

Felicit consecvenţa premierului în relaţia de negociere cu FMI. Dacă ţinteşti puţin, primeşti puţin. Dacă ne puteam descurca fără un acord nou cu FMI, nu avea rost să ne angajăm doar pentru a deveni servili. Este timpul ca România să îşi găsească locul cuvenit de membru de valoare al Uniunii Europene.

Farmaeconomia şi managementul medical

Zilele trecute s-a desfăşurat la Târgu Mureş Conferinţa Naţională de Farmacoeconomie şi Management Sanitar, ediţia 2014, în cadrul căreia am participat ca speaker, în calitatea mea de şef de lucrările Disciplina Sănătate Publică şi Management în cadrul UMF Târgu Mureş.

Este prima dată când domeniul farmacoeconomiei este abordat într-o conferinţă de management sanitar, într-o perioadă în care subiectul actualizării listei medicamentelor şi utilizării raţionale a resurselor este unul fierbinte. Schimbul de experienţă în domeniul farmacoeconomic şi de management sanitar a fost facilitat de experţi din două ţări cu sisteme sanitare şi probleme apropiate: România şi Ungaria. Farmacoeconomia ca şi domeniu poate deveni o ştiinţă care să fie aplicată în România cu un impact destul de mare. Discutând cu farmaciştii, cu specialiştii în economie sanitară, am ajuns la concluzia că modificarea marjelor de profit pe lanţul producător-distribuitor-farmacie de circuit deschis poate aduce bani la buget, cu beneficii directe asupra pacienţilor, care pot avea acces la mai multe medicamente şi la o îmbunătăţire a serviciilor medicale.

Modalităţile prin care să conştientizăm utilizarea produselor generice într-un procent mult mai mare pot fi o sursă de bani, pentru că în România 20% din produse consumă 80% din resurse, iar o creştere a prescripţiei de generice va putea determina o creştere a resurselor pentru sănătate.

Anul 2014 a fost un an în care s-a reuşit modificarea listei medicamentelor compensate de două ori. Ultima modificare a avut loc prin Hotărârea de Guvern nr. 996/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014. Au fost introduse spre exemplu tratamente noi pentru pacienţii care suferă de diferite forme ale unor boli cardiovasculare, pentru controlul glicemiei pacienţilor cu diabet zaharat care nu îşi mai pot controla glicemia. S-au adăugat şi patru noi medicamente pentru tratarea bolilor inflamatorii reumatice cronice, precum şi noi tratamente pentru hepatita cu virus B, HIV/SIDA, boli nefrologice, precum şi boli oftalmologice (glaucom), astm bronşic, boli psihice (schizofrenie) şi bronhopneumonii obstructive. Alte două molecule noi sunt pentru tratarea poliartritei adiopatice juvenile la copii, în condiţiile în care pe piaţă, în acest moment, există o singură posibilitate de tratament.

O stare bună de sănătate este un element esenţial al bunăstării umane, reprezentând o valoare în sine. La nivel individual, o stare bună de sănătate reprezintă o componentă importantă a capitalului uman, permiţând oamenilor să îşi desfăşoare activităţile, să îşi îndeplinească ţelurile, să aibă o viaţă completă şi să fie membri activi ai societăţii. La nivel societal, o stare de sănătate ridicată este un element-cheie al capitalului uman al fiecărei ţări, contribuind la competitivitatea ei faţă de alte ţări.

În tumultul vieţii cotidiene, nu putem uita nici măcar o clipă importanţa pe care o are sănătatea, atât a noastră, cât şi a celorlalţi.

<< < Pagina 3 din 19 > >>