Comunicat de presă - Grupul parlamentar al PSD

COMUNICAT DE PRESĂ Grupul parlamentar al PSD a votat, în cadrul ședinței de vot final din data de 23 mai a Camerei Deputaților, pentru adoptarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Noua lege are ca scop eficientizarea activității comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum și eficientizarea serviciilor de asistență medicală. Proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, în urma votului favorabil dat de deputații social-democrați.

'Ordonanța 79, emisă de Guvernul Cioloș, pleca de la o premisă greșită, luând dreptul managerului de spital de a fi membru al unui partid politic, drept consfințit de Constituția României. Am reparat această greșeală, menținând interdicția ca managerul de spital să nu ocupe funcție de conducere în structura partidelor politice. Totodată, am reparat o altă greșeală a Ordonanței 79, punând în acord Legea 95/2006 cu prevederile Legii 1/2011, legate de învățământul superior medical.

Mulțumesc tuturor participanților la numeroasele dezbateri ce au avut loc în cadrul comisiei de specialitate din Parlament: organizații ale pacienților, ONG-uri, reprezentanți ai lumii medicale și academice, reprezentanți ai organismelor profesionale din domeniul medical' a declarat, în cadrul dezbaterilor, deputatul PSD, Corneliu-Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie.

Astfel, actul normativ prevede condițiile pe care trebuie să le îndeplinească managerii din domeniul sanitar, din care cel puțin una trebuie să fie îndeplinită, respectiv să fie absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății; să fie absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății; să fie absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic, juridic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, ori să fie medici în specialitatea sănătate publică și management.

Totodată, s-au prevăzut situațiile de incompatibilitate. Potrivit noii legi, funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități salarizate sau/și indemnizate, cu excepția activităților în domeniul medical desfășurate în specialitatea deținută, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, a activităților desfășurate la solicitarea autorităților centrale sau locale, precum și a activităților desfășurate în societățile profesionale de profil. De asemenea, sunt incompatibili cei care desfășoară activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului respectiv sau ce care exercită oricare altă funcție de manager. Între incompatibilități se numără și exercitarea unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești; exercitarea funcției de conducere, administrare și control în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil; exercitarea funcției de conducere, administrare și control ale unui partid politic, precum și exercitarea funcției de conducere, administrare și control în societățile comerciale.

Grupul Parlamentar al PSD

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/23/comunicat-de-presa-grupul-parlamentar-al-psd-18-07-20